"Jabaloyas. Caño" - Acuarela, 24x32 cm
"Jabaloyas. Caño" - Acuarela, 24x32 cm
"Jabaloyas. Fuente" - Acuarela, 24x32 cm
"Jabaloyas. Fuente" - Acuarela, 24x32 cm
" Jabaloyas. Puerta" - Acuarela, 24x32 cm
" Jabaloyas. Puerta" - Acuarela, 24x32 cm
"Jabaloyas. S/T" - Acuarela, 24x32 cm
"Jabaloyas. S/T" - Acuarela, 24x32 cm
"Jabaloyas. Detalle puerta" - Acuarela, 24x32 cm
"Jabaloyas. Detalle puerta" - Acuarela, 24x32 cm
"Jabaloyas. Detalle ventana" - Acuarela, 24x32 cm
"Jabaloyas. Detalle ventana" - Acuarela, 24x32 cm
"Jabaloyas. Remate torre iglesia" - Acuarela, 24x32 cm
"Jabaloyas. Remate torre iglesia" - Acuarela, 24x32 cm
"Monte Louro"(estudio) - Acuarela, 24x32 cm
"Monte Louro"(estudio) - Acuarela, 24x32 cm
"Monte Louro" - Acuarela, 31x41 cm
"Monte Louro" - Acuarela, 31x41 cm
Concud. Ermita - Acuarela, 29x39 cm
Concud. Ermita - Acuarela, 29x39 cm
Pintando Villastar, torre - Acuarela, 32x24 cm
Pintando Villastar, torre - Acuarela, 32x24 cm
Pintando Villastar, fuente - Acuarela, 24x32 cm
Pintando Villastar, fuente - Acuarela, 24x32 cm
Pintando Villastar, transformador - Acuarela, 24x32 cm
Pintando Villastar, transformador - Acuarela, 24x32 cm
"Monotes" - Acuarela, 24x32 cm
"Monotes" - Acuarela, 24x32 cm
"Luz" - Acuarela, 24x32 cm
"Luz" - Acuarela, 24x32 cm
Luz, II   - Acuarela, 24x32 cm
Luz, II - Acuarela, 24x32 cm
"MJ" - Acuarela,  24x32 cm
"MJ" - Acuarela, 24x32 cm
Maria José, II - Acuarela, 24x32 cm
Maria José, II - Acuarela, 24x32 cm
 Carmen - Acuarela, 24x32 cm
Carmen - Acuarela, 24x32 cm
Subir